Чували ли сте една забавна песничка за една котка, която спи и сънува чуден сън:

"...че на двора си седи

и децата си брои -

едночко, двечки, трички, да,

туй са моите деца!"

Да, всичко започва с един сън, с една плаха мечта...

Плаха, защото в нашето съвремие, по нашите земи три деца са много деца.

Хм, да пресметнем...

За приятелката ми с едно дете, моите три са много.

Приятелката ми с четирите деца не вижда особена разлика между нас.

За съседката с осемте деца, обаче, моите три са малко деца.

Явно многото и малкото са относителни понятия и зависят от гледната точка и едно вътрешно убеждение, неподлежащо на пресмятане.

За мечтателите с дългосрочни планове тази първа задача е лесна.

1 + 1 = 3, където едно и едно са известните събираеми - мама и татко, а три са неизвестните им, но мечтани деца, които изпълват решението на задачата със смисъл!

**За домашно - първо трябва да се заменят черногледстващите ви очила с други - розови или сини.

**Да се отдели качествено време за дръзко мечтаене ( за връзкарите с достъп до Големия Шеф се препоръчват горещи молитви и горещ чай:).

**Качествена работа по фактическото осъществяване на мечтаното с допълнителни упражнения по романтика и "поддържане на огъня".

**Качествено и често общуване с многодетни, тъй като е установено, че многодетството е заразна болест с множество положителни странични ефекти и бързо се прихваща от вече заболели.

Успех в усвояването на днешния материал, скъпи ученици, бъдете прилежни и усърдни, за да няма скъсани на изпита!

В следващия урок ще се занимаем с по-сложната задача, в която известните събираеми 1 и 1 (мама и тате) твърдят, че не могат да си позволят този сбор ( 3 ) и имат нужда от по-сложни изчисления, за да достигнат до правилното решение!