Предлежание на плода

Предлежание на плода

Под положение на плода се разбира неговото разположение в матката. А това има отношение и към самия процес на раждането.