Семейство с доведено дете

Семейство с доведено дете

Въпреки че отношенията в семейство с доведено дете рядко протичат гладко...