Разводът влошава социалните умения на децата

Разводът влошава социалните умения на децата

Децата на разведени родители и по-трудно развиват социалните си умения в сравнение с връстниците им, които живеят в стабилни семейства.