Преносена бременност

Преносена бременност

Кога една бременност се счита за пронесена, какви са признаците и има ли място за притеснение?