Пролетната алергия е признак за добро здраве

Пролетната алергия е признак за добро здраве

Пролетната алергия в действителност е знак за отлично здраве.