Речта на кума е ключ към щастливия брак

Речта на кума е ключ към щастливия брак

Речта, която кумът произнася на сватбената церемония, е важна предпоставка за щастливия семеен живот на младоженците, обясняват психолози.